ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αρχαρίων

Προχωρημένων

Ειδικά

Με Αλληλογραφία

 • Ανάπτυξη Ψυχικών Δυνάμεων (Τηλεπάθεια (Διόραση - Διακοή - Διαίσθηση - Διαφή - Διάγευση - Διοσμή) / Ψυχοκίνηση κλπ) {Οι ώρες και οι τιμές διαμορφώνονται αναλόγως των τηλεπαθητικών ικανοτήτων που χρειάζεται να αναπτυχθούν και κατόπιν συμφωνίας} -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTSΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 • Σεμινάριο :  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε ενήλικους ήδη επαγγελματίες Αστρολόγους-Παραψυχολόγους-Μέντιουμ ή αποφοίτους Λυκείου, ή αποφοίτους Γυμνασίου ή Δημοτικού οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τις Τηλεπαθητικές ικανότητες και οι οποίοι θα παρακολουθήσουν στο Εργαστήριό μας μαθήματα Ταρωμαντείας και αφού κάνουν την έναρξη του επιτηδεύματός τους θα μπορούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο. Διδάσκονται 1. Αστρικές-μαγικές ώρες ημέρας & νύχτας, 2. Οι 28 σταθμοί Σελήνης, 3. Αστρολογική μελέτη, 4. Δημιουργία σκεπτομορφών, 5. Επιλογή υλικών, 6. Επιλογή κατάλληλης εποχής, 7. Ενεργειακές παρεμβάσεις-τελετουργικό. Τα μαθήματα γίνονται και ατομικά και σε γκρουπ ανά ενότητα. [Η τιμή είναι 2.800,00€ + ΦΠΑ (23%) (ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS- ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Ανάπτυξη Θεραπευτικών Ικανοτήτων / Αυτοθεραπεία - Ετεροθεραπεία (Αγωγοποίηση-Γείωση-Ασπίδωση-Φόρτιση - Εκφόρτιση κλπ) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS   ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 • Μυήσεις ΡΕΙΚΙ 1ου-2ου βαθμού και ΜΑSTER. -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-  ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Αυτογνωσία - Ετερογνωσία {Αστρολογική - Αριθμολογική - Φυσιογνωμική - Ψυχολογική Ανάλυση/Εγώ και Προσωπικότητα/Διαπροσωπικές Σχέσεις}.

 

 •  "Ανακάλυψε τη δύναμη που κρύβεται μέσα σου" (Συνολικά 900,00€-ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-) ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

 

 •  "Πανικό Ζώο" (Συνολικά 210,00€ -ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-) ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Διαλογισμός [Τεχνικές χαλάρωσης - αυτοσυγκέντρωσης] 30,00€ + ΦΠΑ (23%) ανά ώρα η διδασκαλία των τεχνικών) ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

 

 •  Αντιστρές αγωγή.

 

 •  Nara γιόγκα -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-
 • Υπνο-πνευματοθεραπευτική τέχνη {Περιλαμβάνει τη διδασκαλία της Ύπνωσης αλλά και της Πνευματοθεραπείας} {Η τιμή είναι 1.600,00€ + ΦΠΑ (23%) [Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2 δόσεις]}. -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-

 

 • Ύπνωση {Περιλαμβάνει μόνο τη διδασκαλία της ύπνωσης} [Η τιμή είναι 800,00€ + ΦΠΑ (23%)].
 •           α.   Για υποψήφιους Υπνωτιστές-Υπνοθεραπευτές (Παραψυχολόγους-Θεραπευτές) -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-
 •           β Για υποψήφιους Υπνωτιστές (Επαγγελμάτων Υγείας-Ψυχολόγους-Κλινικούς Ψυχολόγους) -ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-

 

 • Πνευματοθεραπευτική τέχνη [Η τιμή είναι 800,00€ + ΦΠΑ (23%)]. -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-
 • Ενέργεια - Ανθρώπινο Ενεργειακό Πεδίο (Θεωρία : Αύρα/Ανατομία - Ενεργειακές Ανταλλαγές) [3ωρο σεμινάριο Αρχαρίων = 42,00€+ΦΠΑ 23%]  ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ενέργεια - Ανθρώπινο Ενεργειακό Πεδίο - Αύρα :

1ο επίπεδο Αρχαρίων: {Θεωρία: Δομή Αύρας, δομή Τσάκρας, ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ δύο ατόμων, τρόποι ενεργειακής επαφής μεταξύ ατόμων, Φόρτιση [λήψη θετικής ενέργειας], Εκφόρτιση [αποβολή αρνητικής ενέργειας], Γείωση [διαρκής Εκφόρτιση] Ασπίδωση [προστασία από αρνητική ενέργεια] και Πρακτική: διάφορες τεχνικές ψυχικής αυτοάμυνας [π.χ. σε μάτιασμα κλπ]} (2ωρο σεμινάριο  = 50,00€+ΦΠΑ 23% και 21 ημέρες πρακτική εξάσκηση και μετά έλεγχος 1 ώρας = 25,00€+ΦΠΑ 23%)   ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2ο επίπεδο Προχωρημένων : {όλα τα ανωτέρω για εφαρμογή σε τρίτα άτομα} 3ωρο σεμινάριο  150,00€ + ΦΠΑ 23%) ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Δυτική Αστρολογία [1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α΄ Μέρος: Εισαγωγή στην Αστρολογία, Ιστορικά στοιχεία, Γεωμετρία και Αστρολογία, Αστρολογικά σύμβολα, Χρησιμότητα της Αστρολογίας, Ζωδιακός κύκλος. Β΄ Μέρος: Αστερισμοί, Πλανήτες, Ζωδιακή ταξινόμηση, Πλανητικές καταστάσεις, Πλανητικοί κυβερνήτες ετών, Δεκαήμερα, Ζώδια. Γ΄ Μέρος: Ωροσκόπος, Μεσουράνημα, Οίκοι, Όψεις, Συσχετισμός οίκων - ζωδίων - πλανητών, Μοίρες, Ηλιακές εκλείψεις, Σεληνιακές εκλείψεις, Δεσμοί Σελήνης. 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α΄ Μέρος: Ο Ήλιος στα 12 ζώδια, Ο Ωροσκόπος στα 12 ζώδια, Η Σελήνη στα 12 ζώδια, Οι δεσμοί της Σελήνης στα 12 ζώδια. Β΄ Μέρος: Ο Ερμής στα 12 ζώδια, Η Αφροδίτη στα 12 ζώδια, Ο Άρης στα 12 ζώδια, Ο Δίας στα 12 ζώδια, Ο Κρόνος στα 12 ζώδια, Ο Ουρανός στα 12 ζώδια, Ο Ποσειδώνας στα 12 ζώδια, Ο Πλούτωνας στα 12 ζώδια. Γ΄ Μέρος: Αστεροειδείς, Απλανείς, Χείρωνας, Ο Χείρωνας στα 12 ζώδια. 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α΄ Μέρος: Σχέση Ηλίου - Σελήνης - Ωροσκόπου, Σχέση Ηλίου με πλανήτες, Σχέση Σελήνης με πλανήτες, Σχέση Ερμή με πλανήτες, Σχέση Αφροδίτης με πλανήτες, Σχέση Άρη με πλανήτες, Σχέση Δία με πλανήτες, Σχέση Κρόνου με πλανήτες, Σχέση Ουρανού με πλανήτες, Σχέση Ποσειδώνα με πλανήτες, Σχέση Πλούτωνα με πλανήτες. Β΄ Μέρος: Τρόπος κατάστρωσης Αστρολογικού χάρτη, Τρόπος ερμηνείας Αστρολογικού χάρτη. Γ΄ Μέρος: Κατάλογοι με θέσεις Πλανητών, Αστρολεξικό].
 • Αρχαρίων = 3 ενότητες [350,00€ + ΦΠΑ 23% ανά ενότητα] Η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά και για τις τρεις ενότητες.
 • ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  και  Προχωρημένων = αναλόγως την ενότητα ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ).

 

 • Κινέζικη Αστρολογία (Αρχαρίων = 350,00€ + ΦΠΑ 23%) ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • Παραψυχικά - Παραφυσικά Φαινόμενα / Α΄ κύκλος: Εξωγήινες οντότητες - ΑΤΙΑ (Δημιουργία ερευνητικής ομάδας-Μελέτη υπάρχουσας γνώσης κλπ)
 •  Ψυχομετρία - Ραβδοσκοπία (Μελέτη ράβδων - εκκρεμούς /Θεωρία και Πρακτική εφαρμογή κατασκευής και εκκρεμούς και ράβδων) ΔΙΔΕΤΑΙ ΒΙΒΛΙΟ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-
 • Σύμβολα - Αποσυμβολισμός :
  1. Παγκόσμιος Κώδιξ / Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Αποκρυπτογράφηση)
 • Πυθαγόρεια Αριθμοσοφία [προφορική διδασκαλία κατόπιν συμφωνίας] ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ).                                           
 • Πυθαγόρεια Αρμονική Αριθμοσοφία [προφορική διδασκαλία κατόπιν συμφωνίας] ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ).                    
 • Αριθμομαντεία  [800,00€ + ΦΠΑ 23%]
 • Ελληνική Μυθολογία (Αποκρυπτογράφηση)
 • Ιερή Γεωμετρία
 • Ιερή Γεωγραφία
 • Ιερή Προϊστορία

 

 • Ταρώ (Μελέτη ιστορίας-Προσόντα ερμηνευτή-Ανάλυση-Ανάγνωση και Ερμηνεία καρτών-Τρόποι ριξίματος-Εργασία με πελάτη-Αριθμολογική ονοματολογία-Ασκήσεις [ 1.000,00€ + ΦΠΑ 23%]) ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ+ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-

 

 • Καμπάλα [προφορική διδασκαλία κατόπιν συμφωνίας] -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-

 

 • Χαρτομαντεία (οι πιο γνωστές τράπουλες [Οι τιμές ξεκινούν από 350,00€ + ΦΠΑ 23% αναλόγως την τράπουλα]) Προϋπόθεση παρακολούθησης αυτού του σεμιναρίου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου της Ταρώ. ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ   -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-

 

 • Χειρομαντεία {Αιγυπτιακή-Τσιγγάνικη-Ινδική μέθοδος} [1.200,00€ + ΦΠΑ 23%]  ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-

 

 • Καφεμαντεία {Αιγυπτιακή-Σμυρναίικη-Τούρκικη μέθοδος} (Ιστορικά στοιχεία-προσόντα καφεμάντη-χάρτης φλυτζανιού-σχέδια καφεμαντείας-επεξήγηση σχεδίων-μελέτη καφέ-χρόνος μελέτης-προετοιμασία καφέ-ερμηνεία-βιβλιογραφία) [800,00€ + ΦΠΑ 23%] ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ   -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-      

 

 • Κρυσταλλομαντεία {Κρυστάλλινη σφαίρα-Κρύσταλλοι/Ημιπολύτιμοι λίθοι-Πέτρες ΝΑRΑ} [1.000,00€ + ΦΠΑ 23%]    -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ESP TESTS-

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΕΠ (Ανθρώπινο Ενεργειακό Πεδίο) - ΑΥΡΑ [1ο επίπεδο]     Το Σεμινάριο ΑΕΠ (Ανθρώπινο Ενεργειακό Πεδίο) - ΑΥΡΑ.

 Νέα ημερομηνία προσεχώς.

 Διδάσκεται η δομή της Αύρας, η δομή των Τσάκρας, η ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ δύο ατόμων, οι τρόποι ενεργειακής επαφής μεταξύ ατόμων, Φόρτιση [λήψη θετικής ενέργειας], Εκφόρτιση [αποβολή αρνητικής ενέργειας], Γείωση [διαρκής εκφόρτιση], Ασπίδωση [προστασία από αρνητική ενέργεια] και διάφορες τεχνικές ψυχικής αυτοάμυνας.   ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ          Το κόστος του Σεμιναρίου είναι 50€+ΦΠΑ 23% ανά άτομο το 1ο 2ωρο.  Δίδονται ασκήσεις για 21 ημέρες και μετά πραγματοποιείται έλεγχος διαρκείας 1 ώρας με κόστος 25€+ΦΠΑ 23%.                       Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 10 άτομα.

        ΠΑΝΙΚΟ ΖΩΟ                   Νέες ημερομηνίες προσεχώς.        Το Σεμινάριο Αυτογνωσίας-Αυτοβελτίωσης με την ονομασία:     ΠΑΝΙΚΟ ΖΩΟ επικεντρώνεται στην αναζήτηση του αληθινού εαυτού μέσα από ένα παιχνίδι αυτογνωσίας.                     Απευθύνεται σε ενήλικα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία συνολική εικόνα του εαυτού τους.                 Διαρκεί συνολικά -3- ώρες θεωρία και -4- ώρες πρακτική με μεσοβδόμαδη προσωπική εξάσκηση.         ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ                              Το κόστος του Σεμιναρίου είναι: 25,21€+ΦΠΑ 23% ανά ώρα το άτομο.    Τα χρήματα προκαταβάλλονται με την εγγραφή.                         Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 10 άτομα.                    ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ           

"Ανακάλυψε τη δύναμη που κρύβεται μέσα σου":                                Νέες ημερομηνίες προσεχώς.     Το Σεμινάριο αυτό [Συνολικά 30 ώρες] θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ψυχικών δυνάμεων του ατόμου με σκοπό την προσωπική βελτίωση και την επιτυχία στη ζωή.        Απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με επιθυμία για καλυτέρευση της ζωής τους σε κάθε τομέα αλλά και σε επαγγελματίες κάθε αντικειμένου.                        Το περιεχόμενο του Σεμιναρίου είναι το εξής:               Ανθρώπινο Ενεργειακό Πεδίο (Αύρα) και ο χειρισμός του-Τεχνικές χαλάρωσης-Τεχνικές Αυτοσυγκέντρωσης-Έλεγχος του Νου-Έλεγχος του Συναισθήματος-Διαλογισμός-Οραματισμός (ενεργητικός-παθητικός)-Σκεπτομορφές-Ενεργές Σκεπτομορφές-Νοερή προβολή/εκπομπή/υποβολή Σκεπτομορφών-Εκπομπή επιθυμιών-Τηλεπαθητική επικοινωνία.                      ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ            Το κόστος του Σεμιναρίου είναι 25,21€+ΦΠΑ 23% ανά ώρα το άτομο.  Τα χρήματα προκαταβάλλονται με την εγγραφή.        ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΣΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ                 Νέα ημερομηνία προσεχώς.     Το Σεμινάριο μελέτης του Αστρικού Πεδίου διαρκεί      συνολικά -3- ώρες. Διδάσκεται η δομή και η χρησιμότητα του Αστρικού Πεδίου και ο τρόπος επαφής με αυτό. ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ                          Το κόστος του Σεμιναρίου είναι 90€+ΦΠΑ 23% ανά άτομο. άτομο.                         Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 10 άτομα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα μαθήματα δια αλληλογραφίας ξεκίνησαν και ήδη μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει όλο τον κύκλο

της ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ όλων των επιπέδων,

τα μαθήματα ΤΑΡΟΜΑΝΤΕΙΑΣ,

τα μαθήματα ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑΣ

τα μαθήματα ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑΣ καθώς και

τα μαθήματα ΑΥΤΟΕΤΕΡΟΓΝΩΣΙΑΣ.

Προϋπόθεση για τα μαθήματα Ταρομαντείας, Καφεμαντείας και Χειρομαντείας, είναι να έχει προηγηθεί η εξέταση των τηλεπαθητικών ικανοτήτων και αυτό γίνεται στο χώρο του Εργαστηρίου μας ή με επίσκεψη της κυρίας Οδυσσείας στο χώρο του Εξεταζόμενου ατόμου.

Για τα μαθήματα Αστρολογίας και Αυτοετερογνωσίας δεν είναι απαραίτητη η εξέταση στα ESP Tests.

               ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙ' ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ-ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.)                                 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ   Χ Ω Ρ Ι Σ    ΦΠΑ

 


Τηλ. 210 3818035, κινητό: 6984489123, Fax: 2130281264. Αλληλογραφία: Οδυσσεία (Πύρρα). Πλ. Κάνιγγος 2, 10677 Αθήνα. Ε-mail: